Privacybeleid

Informatie over gegevensbescherming (informatieverplichtingen volgens art.13 AVG)

Wij zijn van mening dat gegevensbescherming transparant, eenvoudig te begrijpen en vooral eerlijk moet zijn voor iedereen. Daarom is het doel van deze gegevensbeschermingsinformatie om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken, of deze worden doorgestuurd naar derden en, zo ja, welke derden, hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn als u het niet eens bent met onze verantwoorde omgang met uw gegevens. Als u na het lezen van deze gedetailleerde informatie over gegevensbescherming nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via de onderstaande adressen.

Definities:
We willen eerst verduidelijken wat sommige van de gebruikte termen betekenen, zodat hierover geen onduidelijkheden bestaan. 

Persoonlijke gegevens:
Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna aangeduid als de 'betrokkene'. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor hun fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Verwerken:
Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Beperking van de verwerking:
Dit verwijst naar het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering:
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene te analyseren, met name om aspecten met betrekking tot hun prestaties op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Pseudonimisering:
Pseudonimisering beschrijft de procedure die wordt gebruikt om de verwerking van persoonsgegevens zodanig uit te voeren dat deze zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gegevensbeheerder:
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Waar de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door EU- of lidstaatwetgeving, kan de gegevensbeheerder of de specifieke criteria voor hun benoeming worden voorzien door EU- of lidstaatwetgeving.

Ontvanger:
Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met de EU- of nationale wetgeving, worden echter niet als ontvangers beschouwd. De verwerking van dergelijke gegevens door deze overheidsinstanties wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de doeleinden van de verwerking.

Derde partij:
Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die onder het directe gezag van de verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming:
Elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

1. Naam en contactgegevens van de gegevensbeheerder
De gegevensverwerkingsverantwoordelijke is
raumplus GmbH
Dortmunder Strasse 35
D-28199 Bremen (Duitsland)

U kunt contact met ons opnemen per post, e-mail naar info@raumplus.de, of door te bellen naar +49 (0) 421/57 95 00

2. Functionaris voor gegevensbescherming
De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt:
raumplus GmbH
Dortmunder Strasse 35
D-28199 Bremen (Duitsland)
datenschutz@raumplus.de

3. Verzameling van persoonlijke gegevens voor informatief gebruik
Waar de website louter ter informatie wordt gebruikt - met andere woorden als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt - verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die door uw browser naar onze server worden verzonden. Als u onze website wilt bezoeken, zullen we de volgende gegevens verzamelen, die nodig zijn om de website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (de wettelijke basis is artikel 6, lid 1, lid 1, lit. f AVG):

• Het IP-adres (afgekapt, bijvoorbeeld 192.168.100.xxx)
• De datum en tijd van het verzoek
• De inhoud van het verzoek (specifieke site)
• De website waar het verzoek vandaan kwam
• De browser
• Het besturingssysteem en de gebruikersinterface
• De taal en versie van de browsersoftware.

4. Gebruik van cookies
(1) Daarnaast worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u de website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf kunnen worden opgeslagen en toegewezen aan de browser die u gebruikt. Ze worden gebruikt om bepaalde informatie door te geven aan degene die de cookie heeft aangemaakt (in dit geval dus aan ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of uw computer met virussen infecteren. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de wijze van functioneren worden uitgelegd - Permanente cookies (zie c) hieronder).
b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf gedefinieerde periode die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies verwijderen wanneer u maar wilt met de overeenkomstige beveiligingsinstellingen van uw browser.
c) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies blokkeren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

(2) Deze opgeslagen informatie wordt gescheiden gehouden van alle andere gegevens die we mogelijk opslaan. In het bijzonder zijn de gegevens die door cookies worden gegenereerd, niet gekoppeld aan andere gegevens over u.

(3) U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, effectief voor de toekomst.

5. Gebruik van onze websitefuncties
(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij ook een reeks diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Om dit te doen, moet u over het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die zullen worden gebruikt om de relevante service te verlenen. Als gebruikers de mogelijkheid hebben om vrijwillige aanvullende informatie te verstrekken, wordt dit dienovereenkomstig aangegeven.

(2) Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, slaan we uw e-mailadres en, indien verstrekt, uw naam en telefoonnummer plus alle andere informatie op, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden of u een catalogus kunnen sturen.

6. Doorgifte van gegevens aan derden
(1) Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als we samenwerken met een externe aanbieder om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan acties of wedstrijden, een boeking te maken of een contract af te sluiten. In dergelijke gevallen wordt u geïnformeerd over de overdracht aan derden voordat uw gegevens worden doorgestuurd.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze aanbieders zijn zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk aangesteld. Ze zijn onderworpen aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. De serviceproviders geven geen gegevens door aan derden. Als deze serviceproviders in de VS zijn gevestigd, zullen wij u hierover informeren in overeenstemming met de relevante functies. Dergelijke gegevensverwerking wordt ook uitgevoerd in overeenstemming met de huidige juridische situatie.

6.1. Gebruik van Google Maps
(1) Deze website maakt gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website presenteren, waardoor u een handige navigatiefunctie krijgt.

(2) Wanneer u onze website bezoekt, wordt Google geïnformeerd dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgehaald. Daarnaast worden de gegevens vermeld onder punt 3 van deze aangifte verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat informatie aan uw Google-profiel wordt toegewezen, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en / of het op behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse (zelfs van niet-ingelogde gebruikers) wordt in het bijzonder uitgevoerd om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere sociale netwerkgebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen, maar u moet dit bij Google indienen.

(3) Zie de gegevensbeschermingsverklaringen van de provider voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider. Ze bieden ook meer informatie over uw overeenkomstige rechten en instellingsopties om uw persoonlijke privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 Par. 1 (1) lit. f AVG. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google naar: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google neemt deel aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.2. Gebruik van het bijhouden van conversies van Google Ads
We gebruiken het Google Ads-aanbod en, in het kader hiervan, conversietracking om de aandacht te vestigen op onze producten en interieuroplossingen door middel van advertenties (zogenaamde ‘Google Ads’) die op externe websites worden getoond. Ons doel is om vast te stellen welke reclamemaatregelen de interesse van potentiële klanten wekken en de conversietracking van Google Ads geeft ons informatie over reclamecampagnes en hoe succesvol individuele reclamemaatregelen (Google Ads) zijn. Dit komt overeen met ons belang om u en andere internetgebruikers advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses. Met tracking kunnen we onze advertentiecampagnes en website op een interessantere manier ontwerpen en zo nauwkeurig mogelijk de kosten-batenfactor identificeren voor het advertentiebudget dat aan Google Ads wordt besteed.

Google verzendt dergelijke advertenties via zogenaamde "advertentieservers". Om de impact van Google Ads te analyseren, gebruiken we advertentieservercookies die, op basis van het behalen van specifieke doelen op onze website ('conversies) - zoals het bestellen of downloaden van een catalogus of het klikken op onze dealerzoekfunctie - Google in staat stellen deze conversies vast te leggen. Google kan hierdoor het aantal conversies meten. Daarnaast gebruikt Google eerder geïnstalleerde cookies om te identificeren op welke advertenties vooraf is geklikt en dus tot de conversie heeft geleid. Deze cookies zijn tijdelijk; bevatten geen persoonlijke gegevens; en kan dus niet worden gebruikt om gebruikers te identificeren. We ontvangen geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Google is gecertificeerd onder de "Privacy Shield" gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU en verplicht zich daarmee te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder de installatie van cookies, vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 Par. 1 (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit de rechtmatigheid aantast van op toestemming gebaseerde verwerking die werd uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken. Ga voor meer informatie over privacy en om de gegevensbeschermingsverklaring van Google te zien naar: https://www.google.de/policies/privacy/

6.3. Gebruik van Matomo
(1) Deze website maakt gebruik van de Matomo-webanalysedienst om het gebruik van onze website te analyseren en ons in staat te stellen deze regelmatig te verbeteren. We kunnen de verzamelde statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Matomo is Art. 6 Par. 1 (1) lit. f AVG.

(2) Deze analyse maakt gebruik van cookies (zie punt 3 hierboven voor meer informatie), die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die ze genereren, wordt uitsluitend opgeslagen op de server van de gegevensbeheerder in Duitsland. U kunt analyse voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de installatie van toekomstige cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Jouw bezoek aan deze website worden niet geregistreerd door de webanalyse.

3) Deze website gebruikt Matomo met de add-on "AnonymizeIP". Het zorgt ervoor dat IP-adressen worden afgekapt voordat ze worden verwerkt; Dit betekent dat IP-adressen niet rechtstreeks aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen. Het IP-adres dat uw browser via Matomo verstuurt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die we verzamelen.

(4) Het Matomo-programma is een open-sourceproject. Ga voor informatie over gegevensbescherming van de externe provider naar https://matomo.org/privacy/policy.

7. Ontvangers of categorieën ontvangers
Voor zover we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, zal de beschrijving van de bijbehorende gegevensverwerking u expliciet informeren dat we dit doen (bijv. Wanneer u ons contactformulier gebruikt). Het behoeft geen betoog dat we daarnaast contractverwerkingsovereenkomsten hebben ondertekend zoals gedefinieerd in art. 28 AVG (tot 25 mei 2018 Sectie 11 Duitse federale gegevensbeschermingswet [BDSG]) met de externe dienstverleners die we gebruiken voor technische en organisatorische verwerking. Deze bedrijven zijn bijvoorbeeld dienstverleners voor webhosting, versturen van e-mails en brieven; onderhoud en beheer van onze IT-systemen, enz.

8. Duur van opslag
Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om het overeenkomstige doel te bereiken, maximaal zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke voorschriften (bijv. Onder handelsrecht moeten we zakelijke correspondentie, waaronder mogelijk e-mails, gedurende 10 jaar bewaren).
Persoonsgegevens worden routinematig geblokkeerd of gewist zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, is bereikt of de wettelijke bewaartermijn van de bovengenoemde wettelijke voorschriften is verstreken.

9. Uw rechten
In dit gedeelte vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten.

9.1. Recht op informatie
U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen of wij persoonsgegevens over u hebben verwerkt. Mocht dit het geval zijn, dan hebt u het recht om informatie te ontvangen over gegevens die vallen onder het tweede deel van art. 15 Par. 1 AVG.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In deze context kunt u informatie opvragen over de gepaste waarborgen met betrekking tot overdrachten volgens Art. 46 AVG.

9.2. Recht op rectificatie
Bovendien, volgens de voorwaarden van Art. 16 AVG heeft u het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens over u onverwijld corrigeren. Bovendien, en rekening houdend met verwerkingsdoeleinden, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

9.3. Recht op verwijdering ("Recht om te worden vergeten")
U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens onverwijld wissen. We moeten aan dit verzoek voldoen en persoonsgegevens wissen, tenzij we wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om door te gaan met de verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie hierover zie art. 17 AVG.

9.4. Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking beperken voor zover de wettelijke voorwaarden bepaald door Art. 18 AVG is van toepassing.

9.5. Recht op kennisgeving
Volgens de voorwaarden van Art. 19 AVG, als u het recht op rectificatie, wissing of beperking hebt uitgeoefend, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie persoonlijke gegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt. of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om door ons te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

9.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Waar wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming of een contract, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens over u te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder voor zover de wettelijke voorwaarden bepaald door Art. 20 AVG is van toepassing.

9.7. Recht op bezwaar
Recht van bezwaar op gronden die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene
U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 Par. 1 lit. e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor directe marketingdoeleinden
Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Mocht u bezwaar maken tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, dan worden de persoonsgegevens over u niet langer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG - hebt u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

9.8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswet
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring onder de gegevenswetgeving in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking die is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

9.9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat juridische gevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing

a) nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en de gegevensbeheerder,
b) is geautoriseerd door de EU- of nationale wetgeving waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen en die ook passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
c) Is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Dergelijke beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens zoals gedefinieerd in art. 9 Par. 1 AVG, tenzij art. 9 Par. 2 lit. a of g is van toepassing en er zijn passende maatregelen getroffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen. Deze maatregelen omvatten minimaal het recht om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

9.10. Recht om een klacht in te dienen
Ongeacht enig ander rechtsmiddel op grond van het bestuursrecht of voor de rechtbank, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, waar uw werkplek zich bevindt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit die de klacht ontvangt, zal de klager informeren over de voortgang en uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel zoals gedefinieerd in art. 78 AVG.

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

De federale functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Arndtstrasse 1
D-27570 Bremerhaven / Duitsland
Tel .: +49 (0) 421 3612010 of +49 (0) 471 5962010
Fax: +49 (0) 421 49618495
E-mail: office@datenschutz.bremen.de

10. Wettelijke basis voor verwerking
Voor zover er niets anders is bepaald voor de individuele verwerkingsprocedures beschreven onder de bovengenoemde punten, is de volgende wettelijke basis van toepassing op onze gegevensverwerking.

Voor zover we toestemming krijgen van betrokkenen voor verwerkingsprocedures met persoonsgegevens, dan is de wettelijke basis hiervoor art. 6 Par. 1 lit. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer verwerking van persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dan is de rechtsgrond hiervoor art. 6 Par. 1 lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.
Waar de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 Par. 1 lit. c AVG. Wanneer verwerking vereist is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 Par. 1 lit. d AVG. Wanneer verwerking vereist is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan deze legitieme belangen, is de wettelijke basis hiervoor art. 6 Par. 1 lit. f AVG.

9. Aantekeningen bij foto's

Gegevensbeheerder
raumplus GmbH
Dortmunder Str. 35
D-28199 Bremen / Duitsland
Functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz (at) raumplus.de

Doel
Productie van foto's gemaakt op evenementen zoals de imm cologne international inrichtingsbeurs en publicatie van dergelijke foto's op de website, sociale mediakanalen en gedrukte media voor PR-doeleinden en presentatie van de activiteiten van de gegevensbeheerder om het profiel van de gegevensbeheerder te verhogen.

Legale basis
Gerechtvaardigd belang zoals gedefinieerd in art. 6 Par. 1 lit f GDPR en Sect. 12 en 13 DSG (Duitse wet op gegevensbescherming) - PR-doeleinden en presentatie van de activiteiten van de gegevensbeheerder om het profiel van de gegevensbeheerder te verhogen.

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Bezwaren kunnen worden ingediend bij: datenschutz (at) raumplus.de (waarbij ook alle andere wijzen van bezwaar mogelijk zijn).

Er moet echter van worden uitgegaan dat het belang van de gegevensbeheerder bij de productie en het gebruik van de foto's de rechten en vrijheden van natuurlijke personen niet buitensporig schendt, met name omdat deze personen een openbare ruimte betreden; vooraf en tijdens het evenement worden geïnformeerd over de productie en het gebruik van de foto's; en er wordt voor gezorgd dat de gerechtvaardigde belangen van de getoonde personen niet worden geschonden. Voor zover de rechten en vrijheden van een afgebeelde persoon in uitzonderlijke omstandigheden zouden worden geschonden, zullen wij passende maatregelen nemen om verdere verwerking te voorkomen. Anonimisering in reeds uitgegeven gedrukte media is niet mogelijk. Verwijdering van de website of sociale mediakanalen zal plaatsvinden binnen de reikwijdte van wat technisch mogelijk is.

Duur van opslag
De gegevens worden 3 jaar na productie gewist.

Categorieën van ontvangers
Afdelingen van de gegevensbeheerder die de gegevens moeten ontvangen om de verwerkingsactiviteiten te voltooien (bijv. IT, andere administratieve eenheden, marketing). Onderaannemers en loonverwerkers die betrokken zijn bij verwerkingsactiviteiten (productie en publicatie). Belastingaccountants, autoriteiten (IRS, andere overheidsinstanties) en wettelijke vertegenwoordigers (bij het doen gelden van rechten of het verdedigen tegen claims of binnen het bereik van officiële procedures).

De gegevens worden op internet ter beschikking gesteld van het grote publiek en op sociale mediakanalen gepubliceerd. Het zal worden gepubliceerd in gedrukte media en een beperkte oplage van deze media zal worden verspreid onder bijvoorbeeld klanten en het grote publiek.

Gegevens worden niet doorgestuurd naar ontvangers die deze zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Bij socialemediakanalen kan het echter zo zijn dat de betreffende socialmediaprovider exploitatierechten verwerft op de gepubliceerde gegevens.

Wij gebruiken cookies voor een optimaal gebruik van deze site.
Klik op ACCEPTEREN als je dit geen problem vindt.
Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.